Święto Niepodległości 2018 r.

Święto Niepodległości 2018 r.

Obchody Święta Niepodległości były w naszej szkole świętowane w szczególny sposób. Oprócz zwykłych zajęć, na których stale rozmawia się o historii Polski i umiłowaniu ojczyzny odbyła się próba chóru, a po niej o godz. 11.11 uroczyste odśpiewanie polskiego hymnu oraz tradycyjnych pieśni patriotycznych – m.in. “Z dawna Polski Tyś królową” oraz “Bogurodzicy”. Kilkoro dzieci uświetniło uroczystość wkładając stroje narodowe.
Kolejną atrakcją tego dnia było wspólne wyjście do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie ubiory naszych podopiecznych wzbudziły niemałą sensację! Dzieci miały okazję poznać życie codzienne na dworze króla oraz atmosferę na ziemiach polskich w przededniu odzyskania niepodległości, a przy okazji błysnąć wiedzą historyczną i zdolnościami plastycznymi. Obyśmy zawsze wiernie służyli Bogu i Ojczyźnie, nie szczędząc wysiłków w nauce i rozwijaniu naszych talentów – Regina Regni Poloniae, ora pro nobis!