Egzaminy klasyfikacyjne

1. Link rejestrujący ucznia na egzamin klasyfikacyjny:
https://forms.gle/RXdwm2aKT6KKi6dN6

2. E-mail: egzaminy@kazimierz.edu.pl

3. Terminarz egzaminów klasyfikacyjnych klas 4-8 w roku szkolnym 2022-2023:
Wrzesień: 28
Październik: 5, 26
Listopad: 30
Grudzień: 14
Styczeń: 18
Luty: 22
Marzec: 14, 29
Kwiecień: 5, 12, 17, 19, 24, 26
Maj: 10, 15, 17, 22, 29
Czerwiec: 5, 7, 12, 14, 16

4. Terminy egzaminów:

Język angielski (pisemny)
4 maja – klasa VIII
11 maja – klasy VI, VII
18 maja – klasy IV, V
26 maja – klasy I-III

Język angielski (ustny)
30 maja – klasy I-II
31 maja – klasy III

Religia (pisemny)
12 maja – klasy I-III
15 maja – klasy IV-VIII

Religia (ustny)
16 maja – klasy I-III
16 maja – klasy IV-V
17 maja – klasy VI-VIII

Edukacja wczesnoszkolna (pisemny)
8 maja – klasy I-III część polonistyczno-przyrodnicza
9 maja – klasy I-III część matematyczna